Krediyle Kurban Kesilir mi?

Kredi Eyl 26, 2021 Yorum yok

Krediyle kurban kesilir mi? Kredi kartıyla kurban kesilir mi? Soruları Kurban Bayramının yaklaştığı dönemlerde sıklıkla sorgulanan konulardan birisidir. Din İşleri Yüksek Kurulu ‘nun görüşüne göre banka kredisiyle kurban kesmek dinen uygun olmadığı belirtilmiştir. Kurul görüşünde kredinin faizli borç alma olması nedeniyle bu görüşünü izah etmiştir. Kredi kartıyla kurban alınarak kesilmesi konusunda ise Din İşleri Yüksek Kurulu farklı bir görüş ortaya koymuştur. Buna göre kurbanın kredi kartıyla alınabileceği fakat kredi kartı borcunun ödeme tarihinde faizsiz bir şekilde ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Faizsiz Kredi Çekerek Kurban Kesilebilir mi?

Katılım Bankalarından faizsiz finansman ihtiyacı karşılanarak kurban kesilmesinin ise dinen uygun olduğu ifade edilmektedir. Bu durum dinen murabaha alışverişi olarak tanımlanmaktadır. Katılım bankaları tarafından tahsis edilen nakit ihtiyaçları kredi olarak değil, ihtiyaç finansmanı olarak adlandırılmaktadır. İhtiyaç finansmanında faiz değil kar payı oranı söz konusu olduğundan katılım bankalarından ihtiyaç finansmanı kapsamında nakit alınarak kurban kesilmesinde dinen bir mani bulunmadığı söylenebilir. Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Albaraka Türk faizsiz işlem yapan bankalar veya finans kuruluşları olarak sıralanabilir. Katılım bankalarını kar payı oranlarının yazının hazırlandığı an itibarıyla yüzde 1,55 – yüzde 1,83 arasında değiştiği söyleyebiliriz.

Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

İlginizi Çekebilir:  Maaşın Kaç Katı Kredi Çekilir?

Kaynak: https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/688/banka-kredisiyle-kurban-kesilebilir-mi-

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Kaynak:  https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/687/kredi-kartiyla-kurban-satin-almak-caiz-midir-

Yorum yok

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir