Memur Kredi Çekerse Mal Bildirimi

Genel May 22, 2022 Yorum yok

Memurlar kamu görevlisi olmaları nedeniyle ticari faaliyetlerde bulunamadıkları gibi alacak ve borçları da devlet tarafından takip edilmektedir.

Memurların alacak ve borçları ise “mal bildirimi” adı verilen dökümanla yapılmaktadır. Halen, sonu sıfır ve beşle biten yıllarda memurlar kurumlarına genel mail bildirimi vermektedir. Bu mal bildirimleri dışında memurların mal varlıklarında veya borçlarında artış olduğunda ek mal bildirimi verilmesi söz konusu olmaktadır.

Memur ne kadar kredi çekerse ek mal bildirimi vermelidir?

Ek mal bildirimi için gelirin 5 kat kuralı bulunmaktadır. Memurlar, net aylık tutarının beş (5) katını geçen kredi kullanımında, kısaca maaşının 5 katını geçen kredi kullanımda ek mal bildirimi vermek zorundadır. Memur kendi maaşının 5 katının altındaki tutarda kredi çekmesi durumunda ek mal bildirimi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Örnek olarak, 6 bin TL net maaş alan bir memur bu maaş tutarının beş katı olan 30 bin TL ve üzerinde kredi kullanırsa ek mal bildirimi vermelidir. 30 bin TL altında kredi kullanırsa ek mal bildirimi vermek zorunda değildir. Memurlara Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı ve enflasyon farkı verildiğinden maaşları artmaktadır. Bu nedenle ek mal bildiriminin verilip verilmeyeceği ile ilgili maaş artışına göre güncel net maaş tutarı ve bunun beş katı hesaplanarak dikkate alınmalıdır.

Memurun eşi kredi çekerse ek mal bildirimi verilir mi?

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’te memurun kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda bildirilmesi şeklinde düzenleme olduğu için, memurun eşinin kredi kullanması durumunda yukarıdaki kriterlere göre bir ay içinde ek mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Kredi Kullandıktan Ne Zamana Kadar Ek Mal Bildirimi Verilir?

Ek mal bildirimi kredi kullanımından 1 ay içinde verilmelidir.

İlginizi Çekebilir:  İpotek Kaldırma ve Fek İşlemleri

Memur Ek Mal Bildirimi Vermezse Ne Olur?

Memurlar ek mal bildirimi vermezse yapılacak disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası alabilir.

Ek mal bildirimi verilmemesinin cezası nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125 inci maddesine göre “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamanın” cezası kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıdır ve bu disiplin cezası devlet memurluğundan çıkarma cezasından hemen önce memurlara verilebilecek en ağır cezalardan birisidir. Ek mal bildirimi bu nedenle 1 ay içerisinde görev yapılan kuruma verilmelidir.

Kredi Borcu Ek Mal Bildiriminde Nereye Yazılır?

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik ekinde mal bildirim formu yer almaktadır. Bu formun 7. bölümünde; borçlunun adı ve soyadı, alacaklının adı ve soyadı ve borç/alacak tutarı şeklinde üç bölüm yer almaktadır. Borçlunun adı ve soyadı kısmına memur kendi ismini, alacaklının adı ve soyadı kısmına banka ismini, borç/alacak tutarı kısmına ise kullandığı kredi tutarını yazacaktır.

Yorum yok

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir